VARFÖR VÄRDSKAP

Börja med det viktigaste. Börja med människorna.

Oavsett om det handlar om att skapa och utveckla en välkomnande kultur, bygga en attraktiv destination eller kommun för sina besökare och medborgare. Eller att just era kunder ska bli ännu mera nöjda så landar vi att det handlar om att grunda med ett förhållningssätt som kännetecknar välkomnande människor. Där alla våra möten präglas av respekt, värdighet och en äkta omtanke.

När du arbetar med att skapa en välkomnade kultur utvecklas motivation, engagemang och ökad arbetsglädje i personalgruppen. Det blir helt enkelt bättre interna och externa relationer. Vi vet. För vår 20-åriga erfarenhet av våra kunders uppdrag och deras uppföljning visar att när värdskapet utvecklas leder det till att:

 • Arbetsgivare lyckas att attrahera, utveckla och behålla kompetens.
 • Platser ökar genom samsyn sin attraktionskraft och lockar fler besökare, invånare och entreprenörer genom att få människor att känna sig inkluderade och välkomna.
 • Kunder får ökat mervärde, köper mer, blir goda ambassadörer som vill komma tillbaka.
 • Verksamheter vässar sig i den hårda konkurrensen genom att stärka sina externa och interna relationer.
 • Medarbetare känner mer mening och glädje i arbetet vilket skapar arbetsglädje och bättre samverkan.
 • Ledarskapet blir starkare med ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt.

Med siktet inställt på ett gott värdskap blir det lättare att jobba gränsöverskridande, alla kan vara med och bidra och resultaten låter inte vänta på sig. Det tål att uppresas, börja med det viktigaste. Börja med människorna.

Därför utvecklar våra kunder sitt värdskap

Under de senaste åren har värdskapet prövats rejält. Pandemin tvingade oss alla att bli mera digitala och mötas i andra och helt nya kanaler. Många verksamheter utvecklade nya spelregler kring sitt digitala värdskap och sin möteskultur. Andra verksamheter utmanades i sin kreativitet att tänka nytt. När vi möter våra kunder och vi frågar varför de vill utveckla och arbeta med sitt värdskap brukar anledningarna vara:

 • De är i en uppstart och vill arbeta med sin välkomnande kultur. De söker inspiration och kompetens för att göra det på ett bra sätt.
 • De har påbörjat ett arbete med en välkomnande kultur men behöver komma vidare. Få engagemang och energi!
 • De behöver förnya sitt arbete med sin välkomnande kultur. Ofta efter ett gediget arbete som genomfördes för några år sedan.
 • De har redan en bra välkomnande kultur och behöver fylla på med inspiration och kompetens för att hålla kulturen levande. Ofta för att det kommit till nya medarbetare eller organisationen har förändrats.
 • Det hände något som tex. en pandemi och nu behöver vi samla ihop oss och ta nya tag kring hur vi bemöter varandra!

Vi löser detta med olika utvecklingsinsatser som du kan läsa mer om här.

VÄRDSKAP I PRAKTIKEN

Värdskap är en konst. Sedan starten har vi haft förmånen att arbeta med den konsten tillsammans med nästan varje svensk kommun och stora delar av besöksnäringen i både Sverige och Norge. Vi har mött många olika branscher, gästspelat i andra länder och ingått i starka samarbeten med andra allt för att omsätta värdskap i praktiken.

Här kan du läsa om några exempel. Är du nyfiken på flera kundreferenser så kontaktar du oss på info@vardskapet.se

KUNDCASE JÖNKÖPING

KUNDCASE 
2

KUNDCASE 
3

KUNDCASE 
4

KUNDCASE
5