Vi skapar framgångsrika
verksamheter genom att
göra dem mer mänskliga

Börja med viktigaste. Börja med människorna.

Vi kan stolt säga att vi kan det där med värdskap och vad framgång med värdskap leder till.
Det vill vi såklart att fler ska få ta del av .
Sedan 2003 har vi inspirerat och tränat över 100 000-tals människor.
Tillsammans med våra kunder tränar vi på förhållningsätt som kännetecknar välkomnande människor och verksamheter.
Det tycker vi är viktigt.
En mer välkomnande värld helt enkelt.

En välkommande kultur leder til

Bättre bemötande
stärker relationer

Det handlar om relationer och människors engagemang. Vi hjälper er att skapa en kundorienterad kultur med fokus på de interna och externa relationerna.

En inkluderande och
välkomnande kultur

Tänk dig en verksamhet med en kultur där alla känner sig inkluderade och välkomna.
Där alla känner trygghet och tillit till varandra och får utvecklas och bidra på bästa sätt. En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö.

Attraktiva destinationer och välkomnande platser

Det är människan som gör platsen. Vi hjälper destinationer och kommuner att tillsammans skapa en kultur med fokus på helhet och samverkan mellan aktörer.

Här kommer en mening om alla tre boxer. Läs mer

Vad är värdskap?

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Det är att se dem vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter eller kollegor. Det är ett inspirerande och hållbart förhållningssätt där vi möter varandra med respekt, värdighet och äkta omtanke.  Allt vi gör har sin utgångspunkt i vår praktiska värdskapsfilosofi.

Värdskapsfilosofin

Våra lösningar och tjänster

Värdskap är en muskel som vi alla kan träna. Och ju mer vi tränar desto bättre blir vi. Ibland kan det räcka med en föreläsning som inspirerar en arbetsgrupp tillsammans. Det kan vara en involverande  heldags ledar- och/eller  medarbetardialog. I andra fall behöver vi längre tid och vi skapar ett program som identifierar och utvecklar er bemötandendekultur – en värdskapsresa.

Vi är era trygga värdar och vi är med er på hela resan.
Våra verktyg kan användas såväl på plats som i det digitala rummet.

Läs mer under våra tjänster

Värdskap i praktiken

Här kan du läsa om våra kunders värdskapsarbeten och resultat. 
Exempel – Jönköping

Värdskapsbrevet.

Vill du ha inspiration om värdskap och senaste nya erbjudande om våra arrangement? Ta del av våra berättelser utan kostnad.