DIPLOMERAD VÄRD – HELDAGSKURS

Ett gott värdskap är en förutsättning för att skapa och bibehålla goda relationer till kunder och medarbetare emellan. Men hur går det till att skapa en gemensam bas för värdskapet i din verksamhet?

Diplomerad Värd 2.0 är en heldagsträning i värdskap där alla kan delta. Träningen innebär att deltagarna får en möjlighet att utveckla sig själva och sin förmåga att möta andra människor och bygga upp sin relationskompetens.

Syfte och mål
Att skapa engagemang och uppmuntra alla i organisationen till att vilja utveckla värdskapet i de sammanhang de befinner sig i. Efter dagen har deltagarna fått kunskap om, och förståelse för, värdskapets betydelse och insikt i hur var och en kan vara med och leva värdskap.

För vem
För dig som arbetar i en verksamhet och/eller arbetsgrupp där det finns ett behov av att utveckla ett professionellt bemötande. Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet
Vad är värdskap och vad kan det vara bra för?
Vad kännetecknar välkomnande människor och verksamheter?
Vem möter mitt värdskap? Värdskapets scener och grunder Mitt värdskap – hur kan och vill du bidra?
Digitalt värdskap – är det någon skillnad?

Upplägg
En heldag med en mix av föreläsningar, övningar och gruppsamtal. Fokus på vad det innebär att vara ett föredöme med ett värdskapsbaserat förhållningssätt i möten med andra.

Diplomerad värd 2.0 erbjuds både som intern workshop och som en öppen kurs. Dagen kan genomföras fysiskt på plats eller digitalt. Vid digital leverans delar vi gärna upp dagen vid två halvdagar med uppgift mellan tillfällena. För frågor om Diplomerad värd 2.0 kontakta oss på info@vardskapet.se.