Att skapa en välkomnande kultur,  1+1 dags kurs

Ökad kompetens för att skapa en hållbar värdskapskultur. Det här är kursen med fokus på att stärka det personliga och unika i både oss själva, verksamheten och platsen. Värdskap handlar om att skapa en kultur där människor kommer först. En kultur där människor vill välkomna och skapa goda möten och starka relationer till både gäster, kunder, invånare och till varandra som kollegor.

Syfte och mål
Kursen ger deltagarna inspiration, kunskap, och verktyg för utveckling både av det personliga värdskapet samt arbetet med att skapa en välkomnande kultur i verksamheten och/eller destinationen. Att sätta på fokus på det gemensamma värdskapet för hela destinationen/verksamheten och därmed bli ännu bättre på gästupplevelsen.

För vem
Målgruppen är ledare och mellan chefer i alla typer av servicenäringar, både privata och offentliga. Passar utmärkt för en destination och deras medlemsföretag.

Upplägg
Kursen innehåller flera moduler med deltagarinvolvering. Vi träffas under två heldagar. Deltagarna får uppgifter före, under och efter träffarna. Vi bjuder in i vår digitala arbetsyta, VärdskapsStudio, och där delar vi med oss av våra erfarenheter och nyvunna insikter. Kursen kan genomföras både med fysiska träffar eller med ett helt/delvis digitalt upplägg.

Ur innehållet

  • Varför värdskap och vad är ett välkomnande förhållningssätt
  • Ett hållbart värdskap,
  • Hur vill vi uppfattas?
  • Vad ska vårt värdskap kännetecknas av och hur visar vi det i vardagen?
  • Värdskapets utmaningar.
  • Att leda som värd
  • Tio nycklar till en välkomnande kultur

Har du frågor om utbildningen välkommen att kontakta oss på info@vardskapet.se